Välkommen till Hamnkrogen i Falkenberg Måndagen 9 april Kl 17,00 Vilken betydelse har företagarna för Halland?

Har företagare betydelse för Halland?

I mars 2018 hade Halland nästan 10 000 mikroföretag med nästan 27 000 anställda, enligt SCB. Mikroföretag är i allmänhet ägarledda företag. Mikroföretagare jobbar mer än andra och är oftast bosatta på orten där företaget bedrivs. Företagaren är inte sällan delaktig i lokalsamhället genom föreningar och lokal sponsring.

2/3 av Sveriges anställda har privata arbetsgivare. 2/3 av dessa anställda har arbetsgivare med färre än 100 anställda, varav 1/3 är mikroföretag med färre än 10 anställda. För Hallands kommuner är bilden lite annorlunda med Halmstad ungefär på riksgenomsnitt avseende andel mikroföretag, vilket är minst andel i Halland, och Kungsbacka som har högst andel med drygt hälften av de anställda som har mikroföretag som arbetsgivare. Kungsbacka har även haft störst procentuell befolkningstillväxt i Halland sedan 2010.

Andelen anställda inom olika företagsstorlekar upp till 100 anställda, enligt SCB i mars 2018.

Vad har då mikroföretagare för betydelse för Sverige och ditt lokalsamhälle, förutom att vi har 800 000 anställda i landet? Bidrar vi med skatteinkomster till vår gemensamma välfärd? Utvecklar vi nya verksamheter under en allt snabbare samhällsutveckling? Flyttar vi verksamheten utomlands där skatter är lägre?

Genom att jobba mycket blir småföretagaren extra känslig för regelkrångel och alltför tungrodd byråkrati. Svenskt Näringsliv mäter attityden till företagande bland olika grupper. Tjänstemäns attityd till företagande var 2017 ganska bra i Falkenberg, Laholm och Hylte, men dåligt i Halmstad och mycket dåligt i Varberg och Kungsbacka. Lokalpolitikers attityd var generells bättre med Falkenberg, Laholm och Hylte mycket högt eller högt, med Halmstad, Varberg och Kungsbacka ”medelbra” i svensk jämförelse. Allmänhetens attityder liknade mycket attityden hos politiker, vilket alltså var betydligt bättre än tjänstemännens attityd till företagande.

På måndag 9 april från klockan 17 har du möjlighet att träffa politiker från kommunen och riksdagen på Hamnkrogen i Falkenberg. Ta gärna med dig konkreta och konstruktiva förslag till hur det ska kunna bli enklare att driva företag.

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top