Yrkeskategorier

 1. Jordbruk, skogsbruk och fiske
 2. Tillverkning
 3. Försörjning av el, gas, värme och kyla
 4. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
 5. Byggverksamhet
 6. Handel
 7. Transport och magasinering
 8. Hotell- och restaurangverksamhet
 9. Informations- och kommunikationsverksamhet
 10. Finans- och försäkringsverksamhet
 11. Fastighetsverksamhet
 12. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 13. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
 14. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
 15. Utbildning
 16. Vård och omsorg; sociala tjänster
 17. Kultur, nöje och fritid
 18. Annan serviceverksamhet

Vi vill ha kontakt med medlemmar i ovanstående yrkeskategorier för att använda som bollplank i vårt näringspolitiska arbete.
Viss typ av ersättning för insatser kan utgå.

Du som är intresserad kan skicka ett mejl till info@smaforetagarna.eu