Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Senaste nytt från oss

Nätverksträff i Stockholm

Att driva företag innebär inte bara kontakter med kunder, leverantörer och att man är en duktig entreprenör. Det innebär också en viktiga frågeställningar kring att driva bolaget på ett korrekt sätt. Hillevi Ottosson, jurist på Nordbro AB gick igenom aktieägaravtal, testamente, äktenskapsförord, framtidsfullmakt och anställningsavtal som företagare bör ha på plats. Hillevi gick även igenom

Läs mer »

Nätverksträff i Stockholm

Att driva företag innebär inte bara kontakter med kunder, leverantörer och att man är en duktig entreprenör. Det innebär också en viktiga frågeställningar kring att driva bolaget på ett korrekt sätt. Hillevi Ottosson, jurist på Nordbro AB gick igenom aktieägaravtal, testamente, äktenskapsförord, framtidsfullmakt och anställningsavtal som företagare bör ha på plats. Hillevi gick även igenom

Läs mer »

Vårt arbete om Miljözon 3 i Gamla Stan

Ökad personal och utmaningar med arbetsgivaravgifter

Mikael Åhrberg har framgångsrikt drivit Söderköpings Brunn med entreprenörsanda. Trots pandemin och en stängd anläggning har personalen växt från två till 103 medarbetare. Ny regi, men lite annan inriktning än vad det kanske har varit historiskt sett under de 50 tidigare åren och nu söker personal sig till Söderköpings Brunn istället för tvärtom. Trots ökade

Läs mer »

Miljözon 3: Martin Jungermanns perspektiv

I en intervju med Martin Jungermann, en boende i Gamla stan, diskuterades de pågående utmaningarna med planerna på att införa Miljözon 3 och samtidigt ta bort parkeringsplatser på Skeppsbron. Martin framhäver att detta har kommit som en överraskning för invånarna och att det skulle ha en betydande inverkan på deras vardag och näringsliv. Det betonas

Läs mer »

Turistbussar och Miljözon 3 – Pär Åkerbergs perspektiv

Mats Eriksson intervjuar Pär Åkerberg som driver Åkerbergs Trafik och ordförande för Sveriges bussföretag, avdelning Stockholm. Åkerbergs breda erfarenhet omfattar taxi, lastbilar och bussar. Mats och Pär diskuterar planen att införa miljözon 3 i Stockholms Gamla stan. Åkerberg betonar utmaningarna för turistbussarna, i nuläget finns dessa inte att köpa. Samarbetesinsatser behövs för att nå miljömålen

Läs mer »

Miljözon 3: Dennis Wedin påpekar behovet av dialog och ansvarsfull planering

I intervjun med Dennis Wedin, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholm, diskuteras införandet av Miljözon 3 i Gamla stan. Wedin ifrågasätter det snabba införandet och betonar behovet av en konsekvensanalys för att förstå hur många individer som påverkas. Han kritiserar avsaknaden av dialog med turistnäringen och boende samt framhäver vikten av att gradvis införa förändringar istället

Läs mer »

Diskussion om Miljözon 3 med Lars Strömgren, Trafikborgarråd Stockholm

Vi träffade Lars Strömgren, Trafikborgarråd i Stockholm och diskuterade införandet av Miljözon 3 i Gamla Stan. Enligt Lars Strömgren är syftet med miljözonen att skapa bättre luftkvalitet, ljudmiljö och en attraktivare stadsmiljö. Han betonar att det är en del av stadens större plan att göra fordonsflottan utsläppsfri till 2030 och att det är nödvändigt. Frågan

Läs mer »

Miljözon 3 äventyrar 200 000 bussresor

I intervjun med Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag framkommer oro för turistbussarnas framtid. Med planer på att införa Miljözon 3 från 2024 blir det svårt för turistbussar att operera. Anna betonar att majoriteten av svenska bussar redan är klimatsmarta, men politikernas beslut riskerar att påverka möjligheten till dessa bussresor. Över 200 000 resor om

Läs mer »

Småföretagares oro i Gamla stan: Miljözon 3 hotar verksamheterna

Gustaf Mabrouk från Panem delar sin resa som småföretagare i Gamla stan. Bageriets varierade utbud speglar stadsdelens mångfald. Trots återvändande turister uppstår nya utmaningar med planer för den stränga miljözon 3. Gustaf ifrågasätter logistiska påverkningar på leveranser, kostnader och lösningar. Dialog med företag är avgörande! I samarbete med En Företagares Vardag

Läs mer »

Miljözon klass 3 – Katarina Malmgren i Gamla Stan

Mats träffar Katarina Malmgren och diskuterar småföretagarnas situation i Gamla stan. Som ordförande i Gamla stans företagarförening delar Katarina insikter om utmaningar och framsteg. Turisterna har återvänt till Gamla stan efter pandemins dvala, vilket ger en känsla av återhämtning. Men utmaningar kvarstår, Miljöpartiet och Trafikborgarrådet planerar att införa en strikt miljözon i Gamla stan, miljözon

Läs mer »

Småföretagarnas utmaningar med miljözon klass 3

Mats Eriksson spenderade dagen i Gamla stan och mötte fantastiska småföretagare som kämpar hårt i denna lågkonjunktur för att balansera ekonomin inför vintern. Trots utmaningarna lyser en positiv framtidstro genom deras engagemang. Men ett moln av oro har dykt upp. Miljöpartiet och trafikborgarrådet i Stockholm planerar att införa miljözon 3 i Gamla stan till 2024.

Läs mer »
Rulla till toppen