Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Senaste nytt från oss

Samarbeten

Näringslivets Regelnämnd NNR

Småföretagarnas Riksförbund är sedan länge en aktiv medlem i NNR. NNR som bildades år 1982 är en oberoende, politiskt obunden ideell förening helt finansierad av sina medlemmar. Bland medlemmarna finns 17 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar drygt 300 000 företag. Det betyder att NNR talar för alla aktiva företag i Sverige som har

Läs mer »

Samarbetar för att öka företagares trygghet

Att vara småföretagare ska vara tryggt, enkelt och lönsamt. Vi på Småföretagarnas Riksförbund värnar om din trygghet och därför har vi ingått ett samarbete med a-kassan för företagare – SMÅA. Syftet med samarbetet mellan oss och den fristående a-kassan SMÅA är framför allt att bidra till en ökad kunskap hos våra medlemmar om hur trygghetssystemet

Läs mer »

Institutet Mot Mutor (IMM)

Institutet Mot Mutor och Småföretagarnas Riksförbund har tillsammans tagit fram utbildningsfilmer om korruptionsrisker och hur ett förbyggande antikorruptionarbete bör se ut. Filmerna riktar sig till småföretagare och ska bidra till ökad kunskap om korruption och hur du som småföretagare kan identifiera och hantera risker kopplat till korruption. LÄS PRESSMEDDELANDE HÄR  >> https://youtu.be/jRPz–9Ar8khttps://youtu.be/GUIRQusVznghttps://youtu.be/AT7I7NrUG7Uhttps://youtu.be/hCG82qQVw8c Pressmeddelande: You Tube

Läs mer »

Stora Branschgruppen

Stora Branschgruppen består av flera stora representanter från både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Tillsammans verkar dessa parter för att möjliggöra en sund konkurrens med goda villkor för både företagare och anställda. I branscher där det finns en osund konkurrens har man sett att risken för ekonomisk brottslighet i form av skatte-

Läs mer »

ICC – Internationella Handelskammaren

Småföretagarnas Riksförbund är nu medlem i ICC. Som representant för över 30 000 småföretag är vi med och stärker småföretagarperspektivet i ICC:s arbete. Detta gör att våra medlemmar nu får fler möjligheter att engagera sig direkt i företagsfrågor som gäller internationell handel. – Vi ser att mycket av de spelregler som idag styr bolagen sätts utanför

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund har nu anslutit sig till Stockholm stads initiativ Integrationspakten

Småföretagarnas Riksförbund har nu anslutit sig till Stockholm stads initiativ Integrationspakten som är ett medlemsnätverk där arbetsgivare från privat näringsliv, civilsamhälle och offentliga organisationer tillsammans kan hitta lösningar som gynnar integration och jobbskapande. Integrationspakten har tre mål: möta arbetsgivares behov av kompetens korta vägen till språk och arbete stärka integrationen i Stockholm. 4 av 5

Läs mer »

Srf konsulterna

Nytt samarbete mellan Srf konsulterna och Småföretagarnas Riksförbund I april har ett nytt samarbete mellan Srf konsulterna och Småföretagarnas Riksförbund inletts. Syftet med samarbetet är att skapa ytterligare medlemsnytta för medlemmarna i de båda organisationerna. Via samarbetet kommer man gemensamt att arbeta med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor för att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer »

En Företagares Vardag

Småföretagarnas Riksförbund har ett nära samarbete med En Företagares Vardag. Grundaren av EFV, Mats Eriksson, har genom åren blivit en känd profil för både småföretagare och politiker. Med sin anspråkslösa framtoning har Mats en stor genomslagskraft medialt och representerar värdeord som glädje, engagemang och handlingskraft. Genom berättelserna i En företagares Vardag skapas den motpol och

Läs mer »
Rulla till toppen