STYRELSEN 2019

En röst som gör skillnad

Småföretagarnas Riksförbund företräder idag mer än 32 000 småföretag, i alla branscher och i alla delar av landet.

Landets mikro- och småföretagare utgör 99,4 procent av det svenska näringslivets företag. Vi är helt enkelt landets finansiella och sociala ryggrad. Sveriges småföretagare sysselsätter idag närmre 1,3 miljoner anställda och är dessutom den sektor som skapar 4 av 5 nya jobb.

Trots detta görs det väldigt lite av regering, riksdag och myndigheter för att förenkla vår vardag. Högt skattetryck, krångliga och fördyrande regler, krånglig byråkrati med nitiska tjänstemän, höga arbetsgivaravgifter och ett sjuklöneansvar som är orättvist.

Om vi ska få fler företagare för att trygga jobben och välfärden, behöver vi ge småföretagaren en enklare vardag. Många regeringar har lovat minskat myndighetskrångel men vi ser tyvärr bara problemen växa. Vi tror det är viktigt att våra politiker får veta hur verkligheten faktiskt ser ut för en liten företagare – hur mycket tid hon eller han egentligen får lägga på orimliga uppgiftskrav och andra pålagor.

Vi vill göra småföretagarens vardag enklare, lönsammare och tryggare – och det vill vi göra idag – inte i morgon.

För det behöver vi DIN hjälp. Bli medlem du också!

 

 

Stå starkare tillsammans

Bli medlem