Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

En röst som gör skillnad

Småföretagarnas Riksförbund företräder idag mer än 30 000 småföretag, i alla branscher och i alla delar av landet. Landets mikro- och småföretagare utgör 99,4 procent av det svenska näringslivets företag. Vi är helt enkelt landets finansiella och sociala ryggrad. Sveriges småföretagare sysselsätter idag närmre 1,3 miljoner anställda och är dessutom den sektor som skapar 4 av 5 nya jobb.

Trots detta har småföretagen alldeles för lite utrymme i den politiska debatten och det görs det väldigt lite av regering, riksdag och myndigheter för att förenkla vår vardag. Högt skattetryck, krångliga och fördyrande regler, svår byråkrati med nitiska tjänstemän, höga arbetsgivaravgifter och ett sjuklöneansvar som är orättvist.

Om vi ska få fler företagare för att trygga jobb och välfärd behöver vi ge småföretagaren en enklare vardag. Många regeringar har lovat minskat myndighetskrångel men vi ser tyvärr bara problemen växa. Vi tror det är viktigt att våra politiker får veta hur verkligheten faktiskt ser ut för en liten företagare – hur mycket tid hon eller han egentligen får lägga på orimliga uppgiftskrav och andra pålagor.

Vi vill göra småföretagarens vardag tryggare, enklare och lönsammare – och det vill vi göra idag – inte i morgon.
För det behöver vi DIN hjälp. Bli medlem du också!

Vår agenda

Aktuellt

Läs mer om vad vi arbetar med just nu.

Vår agenda

Näringspolitiskt program

Som organisation gör vi skillnad genom att utveckla relationer med makthavare och tjänstemän på olika myndigheter.

Vår agenda

Remisser

”Vi tar uppgiften att svara på remisser på stort allvar då det behövs en röst som alltid har sin utgångspunkt i småföretagarens vardag.”

Vår agenda

Almedalen

Småföretagarnas Riksförbund har rotat sig i Almedalen. Här samordnar vi en plats för möten mellan politiker, tjänstemän, näringsliv och opinionsbildare.

Vår agenda

Di-bilaga

Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass.
Vi kräver att regeringen:
1. Sänker arbetsgivaravgiften
2. Slopar sjuklöneansvaret för småföretagare
3. Minskar regelkrånglet

Vår agenda

Publikationer

Att skriva rapporter i sakfrågor som berör småföretagares villkor är en viktig del i vårt arbete och något vi arbetar löpande med.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen