Bilismen – politiska förslag som påverkar småföretagare

Att kostnaderna för bilanvändning ökar drabbar småföretagare hårt. Småföretagarnas Riksförbund granskar vad som är på gång och hur detta påverkar medlemsföretagen. Kostnaderna ökar både för företaget och för den enskilde. Inom Småföretagarnas Riksförbund ser man detta som en oroande utveckling där det blir krångligare, dyrare och svårare att hänga med i vad som gäller.

Under senare år har flera ändringar genomförts och flera förslag är på gång som påverkar kostnader för bilanvändning. Det handlar bland annat om:

  • Fordonsbeskattning
  • Användning av arbetsfordon/tjänstefordon
  • Förmånsbilar
  • Arbetspendling
  • Tillträde till storstäder och centralorter

Småföretagarnas Riksförbund lyfter det man vill hålla under radarn
De förändringar som föreslagits kommer att drabba småföretagare och framförallt de som bor på landsbygden, de som arbetspendlar med flera. Småföretagarnas Riksförbund presenterar därför en granskning som kommer pågå under sex veckor där man bevakar och presenterar de regelförändringar som regeringen vill genomföra. Det blir en granskning av skatter och avgifter som många inte känner till eller som är svåra att upptäcka och som Småföretagarnas Riksförbund vill lyfta och påverka.

Småföretagarnas Riksförbund vill justera i regelverken Småföretagarnas Riksförbund vill verka för att regelverken måste modifieras för att komma närmre verkligheten och pekar särskilt på:

  • Beskattningen av fordon MÅSTE ta hänsyn till om klimatbilar faktiskt kan användas eller inte. Till exempel saknar landsbygden till stor del den infrastruktur som behövs för att det ska vara möjligt.
  • Landsbygden MÅSTE undantas i de nya reglerna om avdrag för arbetsresor. Dessutom måste reglerna baseras på tidsvinst – inte endast på avstånd.
  • Det är orimligt att beskatta arbetsfordon ensidigt utifrån utsläpp utan att ta hänsyn till vilket transportarbete det handlar om.
  • Gröna bränslen bör spela en större roll. 

För mer information kontakta:
Sten Lindgren, Styrelseledamot och Förbundssekreterare, Småföretagarnas Riksförbund
sten.lindgren@smaforetagarna.se

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top