Ett utdelningsförbud slår hårt mot småföretagare som kämpat detta år

I förra veckan gick Tillväxtverket åter igen ut och meddelade nya riktlinjer som innebär att småföretagare, som fått stöd till personal för korttidspermittering, sannolikt kommer att drabbas av utdelningsförbud även nästa år. Tillväxtverket skriver att företag som deltagit i korttidspermittering ”som regel” inte ska få göra utdelningar. I detta pressmeddelande kommenterar Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.

“Att komma och ändra reglerna såhär i efterhand är riktigt dåligt”
Det är tydligt att det fortfarande råder ett djupt kulturgap mellan politik och småföretagande. Det är politiken som krånglat till det från början. Tillväxtverkets tolkning stämmer inte heller överens med vad som sagts tidigare. Ett utdelningsförbud slår hårt mot småföretagare som kämpat detta år. Utdelning är ränta på insatt kapital i rörelsen. Många småföretag använder del av utdelning som kompensation för outtagen lön. Att komma och ändra reglerna såhär i efterhand är riktigt dåligt, säger Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.

“Det måste finnas en tydlighet från början”
Stöden kom alltför sent i våras, när de väl kom var de krångliga och de krav som ställdes var orimliga, så många små företag har inte sökt, vilket också syns i statistiken. Statens stödåtgärder har inte använts då de inte setts som stöd. Trots bristen på stödåtgärder har småföretagen kämpat på. Många känner sig svikna av att regler ändras i efterhand och dessutom inbegriper hot om straff, det måste finnas en tydlighet från början så att småföretagare kan göra ett aktivt val om det är värt utifrån alla krav som ställs eller inte, avslutar Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.

Kontaktperson: Erik Sjölander 

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top