Först år 2112 kommer företagare ha lika avkopplande sommar som anställda

Sommaren är en tid för återhämtning och vila. Men de som driver eget har svårt att koppla bort jobbet. Medan företagare garanterar betald semester för sina anställda har de själva inte samma lyx. I genomsnitt arbetar de som driver egna företag 6 timmar mer än anställda varje vecka under juni månad. I juli arbetar företagare 7 timmar mer per vecka, motsvarande en arbetsdag. Gapet i arbetstid sjunker till 5 timmar under augusti, inte för att företagare tar semester då utan eftersom de anställda börjar komma tillbaka till arbetet.

”Företagare bär ett större ansvar än anställda”, förklarar Erik Sjölander, Näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund, organisationen som har genomfört studien. ”Vår analys av förra årets sommarmånader visar att många företagare helt enkelt inte har möjlighet att ta ut längre perioder av vila under sommarens månader”.

Småföretagarnas Riksförbund har i studien undersökt hur skillnaden i arbetad tid under sommarens tre månader har utvecklats över åren. Trenden är att företagare gradvis börjat ta ut lite mer semester, men att ett stort gap ändå kvarstår. ”Under varje år som vi undersökt har företagare arbetat betydligt fler timmar under sommarens månader än anställda. Men gapet minskar lite för varje år. Om trenden sedan 2006 håller i sig så kommer företagare att ha samma ledighet som anställda under sommarens månader år 2112”, förklarar forskaren Nima Sanandaji som har gått igenom detaljerade data över arbetstid under sommarens månader.

Småföretagarnas Riksförbund menar att det är positivt att skillnaden i arbetstid minskar något, men att det är orimligt att det ska ta 93 år innan de som driver egna företag får samma möjligheter till vila. ”Strukturella reformer måste till som förenklar företagares vardag. Idag har företagare allt ansvar, för att se till att ekonomin går runt, för att betala in skatter till sig själva och sina anställda samt att hantera allt pappersarbete från myndigheter”, förklarar Erik Sjölander. ”Den börda som det offentliga systemet lägger på företagare, till exempel genom cirka 100 miljoner myndighetsblanketter som företagare måste fylla i varje år, behöver minska.”

Småföretagarnas Riksförbund fortsätter sin analys över företagares och anställdas arbetsbörda. Organisationen menar att ansvariga politiker och myndigheter bör sätta upp målsättningar kring företagares arbetstid och följa upp dem. Dagens situation där företagare har hög arbetsbörda, ojämn inkomst och möts av höga skatter leder enligt organisationen till att intresset för företagande är fortsatt svagt runtom i landet.

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –