Press - Småföretagarnas Riksförbund

Svårt för nysvenskar att starta eget företag

Många som flyttar till Sverige tycker det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. För att förbättra integrationen i samhället behöver det skapas bättre förutsättningar för nysvenskar att komma i arbete. Att hjälpa nysvenskar att starta egna företag är ett sätt att få fler i arbete och samtidigt växla upp integrationen in i samhället.

Läs mer »

Utan småföretagare stannar Sverige

Småföretagare är inte bara viktiga för mindre orter som arbetsgivare. Om en entreprenör startar en matbutik underlättas livet för de som bor på orten och det skapar bättre förutsättningar för andra företag att etablera sig. Dessutom har mindre företagare ofta ett stort lokalt engagemang, det kan handla om att sponsra idrottsföreningar eller anordna olika typer av evenemang.

Läs mer »

Vill de verkligen ha nya företag i Sverige och Europa?

Småföretagarnas Riksförbund har blivit inbjudna av EU-kommissionen för att på ett seminarium diskutera hur EU ska skapa förutsättningar för SME att bidra till att stärka Europas näringsliv. EU’s budget för 2019 uppgick till ca 148 miljarder euro. 45 % av utgifterna är tillägnad utgiftsområdet ”smart tillväxt för alla” och 39 % till ”Hållbar tillväxt: naturresurser”. Men hur smart är systemet?

Läs mer »

Småföretagare i kläm när nya regelverk införs

Det införs ständigt nya lagar och regler som företagare måste förhålla sig till och applicera på sina verksamheter. För stora bolag är det sällan ett problem, men för småföretagare kan det innebära dyra komplikationer.
– För en företagare som sköter all sin verksamhet själv kan nya regler bli både kostsamt och vara extremt tidskrävande.

Läs mer »

Småföretagare vs. Skatteverket – Ett ojämnt styrkeförhållande med dyra konsekvenser

Att navigera bland lagar och regler kan som småföretagare vara mycket svårt. Många regler överlappar och direkt motsäger varandra, och ofta vet inte ens Skatteverkets egna handläggare hur reglerna ska implementeras. De komplicerade reglerna blir svåra att följa och kan kosta stora summor om något blir fel. En del regler som införs av en myndighet strider rent av mot andra myndigheters regelverk.

Läs mer »

Nytt samarbete förbättrar finansieringsmöjligheterna för småföretag

Marginalen Bank och Småföretagarnas Riksförbund gör nu gemensam sak för att stärka finansieringsmöjligheterna för landets småföretagare. Genom ett nyetablerat samarbete erbjuds nu Småföretagarnas medlemmar fördelaktiga lånevillkor med bland annat kraftigt sänkta borgensåtaganden för att minska den personliga risken för låntagarna.

Läs mer »

Du som småföretagare kan smitta dina närstående

Enligt Småföretagarnas Riksförbund, präglas lagstiftningen av en negativ attityd gentemot företagare. Som småföretagare kan du smitta dina närstående. Definitionen av närstående är allt från barn och föräldrar till före detta sambo. Om denne skulle missköta sin näringsverksamhet och få näringsförbud upp till fem år efter att ni har flyttat isär, kan även du drabbas av näringsförbud.

Läs mer »

Bluffakturor ett stort problem för småföretagare

Sedan 2017 går utskick av falska fakturor under brottsrubriceringen grovt fodringsbedrägeri och kan ge upp till sex års fängelse. Trots det kommer juristen Casandra Christiansen varje vecka i kontakt med småföretagare som utsatts för utpressningsförsöket.
– Små bolag blir negativt påverkade om man skickar in en skuld till kronofogden. Detta utnyttjas av vissa aktörer, säger Casandra.

Läs mer »

Först år 2112 kommer företagare ha lika avkopplande sommar som anställda

​Sommaren är en tid för återhämtning och vila. Men de som driver eget har svårt att koppla bort jobbet. Medan företagare garanterar betald semester för sina anställda har de själva inte samma lyx. I genomsnitt arbetar de som driver egna företag 6 timmar mer än anställda varje vecka under juni månad. I juli arbetar företagare 7 timmar mer per vecka, motsvarande en arbetsdag.

Läs mer »

Stå starkare tillsammans

Bli medlem