Regeringen vill att Småföretagare helst ska anställa 19 – 23 åringar

Regeringen har föreslagit tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för 19 – 23 åringar som föreslås gälla från och med den 1 april till och med den 31 mars 2023. Syftet med denna åtgärd anses vara att öka takten i den ekonomiska återstarten i kölvattnet av den rådande pandemin. Småföretagarnas riksförbund är allmänt positiva till alla former av sänkta arbetsgivaravgifter men skulle helst se en generell sänkning av arbetsgivaravgiften, då en sådan åtgärd skulle vara betydligt mer effektivt för att stötta landets småföretagare att åter våga börja anställa personal.

Nu har regeringen föreslagit ytterligare en riktad sänkning av arbetsgivaravgifter. Denna gång förväntar sig politikerna att den grupp som skapar 4 av 5 jobb, småföretagare, ska lockas att anställa 19 – 23 åringar.

De sänkningar som hittills skapats är:
– Nedsatta arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 15, men inte 18
– Nedsatta socialavgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år
Regionalt avdrag vid avgiftsberäkningen
– Nedsatta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling
– Nedsatta arbetsgivaravgifter för företag som anställer en första person

En djungel av temporära riktade insatser
För småföretagare är denna djungel av temporära riktade insatser svår att överskåda och leder till administrativa hinder för att anställa de personer som politiken avser. Samtliga nedsättningar bygger på att uppnå en substitutionseffekt där företagare ska bli mer benägna att anställa personer i de särskilt utpekade grupperna. Dagens snedvridande lösningar strider mot den stora skattereformens inriktning mot enkla och överskådliga skatter. Ett mera konstruktivt spår vore att istället införa generella och långsiktiga sänkningar av arbetsgivaravgifterna.

-En generell sänkning av arbetsgivaravgiften likt den nedsättning som genomfördes i våras skulle ge en skaleffekt som vore betydligt mer effektiv än promemorians temporära och riktade insats, säger Mattias Andersson som skrivit förbundets remissvar.

Politikerna måste våga ta ett helhetsgrepp
Småföretagarnas Riksförbund presenterade i september 2020 rapporten ”Normalisera arbetsgivaravgiften”. I rapporten ges exempel på hur sänkta arbetsgivaravgifter leder till flera jobb och att fler småföretag kan växa. Sänkta avgifter är en av de bästa åtgärder som kan göras för återhämningen efter Corona, men då måste politikerna våga ta ett helhetsgrepp och inte skapa administrativa hinder och komplicerade subventionerade anställningsformer.

Länkar till rapport och remissvar finner du nedan.
För mer information, kontakta:
Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare, Småföretagarnas Riksförbund
mattias.andersson@smaforetagarna.se

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top