Äntligen har regeringen börjat lyssna på kraven från Småföretagare

Under en tid har Småföretagarnas Riksförbund tillsammans med en rad andra näringslivsaktörer krävt att regeringen skyndsamt inför ett omsättningsstöd som riktar sig främst mot mindre aktiebolag och de med enskild firma.

Idag presenterade finansdepartementet ett stödpaket på 39 miljarder som ska kunna täcka fasta kostnader för perioden mars-april 2020. Stödet ska kunna beviljas till företag som haft en omsättning på minst 250 000 kr föregående år och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.
Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

I regeringens förslag kommer förfarandet skötas av Skatteverket.

Småföretagarnas Riksförbund är försiktigt positiva till förslaget, men förbundet ser vissa faror med att det i vanlig ordning finns det en del frågetecken och förbehåll. Stödet gäller bara för mars och april. Vad händer med maj och framåt? Hur ser det ut för företag som har startats under det senaste året? Varför kommer ansökningarna att genomföras först efter 1 juli när det redan gått så lång tid sedan 11 mars? Varför sattes gränsen för omsättningssänkning till just 30 procent? Vi får hoppas att anmälan till EU genomförs snabbt och på sådant vis att godkännandet kommer snabbt. Andra länder har ju redan fått accept för större belopp än vad Sverige utlovar.

Förbundet reagerar även på att det vid presskonferensen var mer utrymme kring brottsförhållanden för fel ifyllda uppgifter, än hur ansökningarna ska genomföras. Negativ attityd kring företagande och rädslan för fusk tenderar vara viktigare budskap att förmedla än att stå upp för företagares betydelse för Sveriges välstånd.

Att hittills insatta åtgärder har varit effektiva gäller väl i första hand de som varit fast anställda, men inte så mycket för företag eller människor med svaga anställningsförhållanden. Således gott att denna åtgärd kommer, men den borde ha kommit samtidigt som i våra grannländer för att den skulle ha kunnat ge den riktiga och ”kraftfulla” effekt som regeringsföreträdarna uttrycker.

Man får ha stor respekt för att det inte finns någon perfekt lösning på de problem som följer i pandemins spår men förbundet vill i samband med presenterat omställningsstöd framhålla några saker:

• Det har gått minst 6 veckor sedan vi publicerade information om vad en del andra länder gör för att skydda sitt näringsliv, däribland Norge och Danmark, vi hade gärna sett att detta kommit på plats tidigare.
• Nystartade företag omfattas inte av stödet, inte minst finns det en del som startade med det nya lägre kapitalkravet som kan råka illa ut.
• Paketet ska träda i kraft den 1 juli, vi får hoppas att banker, hyresvärdar, leasingföretag och andra visar tålamod med sina kunder fram till dess.
• Regeringen borde vidare vara mer lyhörd för hur tidigare paket tagits emot och används och om möjligt undanröja onödigt krångel.

Slutligen är det hög tid att förbereda för vad som ska hända då livet återgår till det normala. Vi är på väg in i en ytterst allvarlig lågkonjunktur och det kommer att krävas drastiska ekonomiska reformer inom beskattning och arbetsmarknad för att hålla igång ekonomin någorlunda.

För lite, för sent och för krångligt har hitintills varit regeringens paradgren. Återstår att se ifall detta omställningsstöd kan bryta detta mönster.

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top