Det krävs en skattereform som får fler att starta och driva innovativa företag

Sverige dalar i internationell konkurrens som innovationsland. I Bloombergs innovation index sjönk landet från en hedrande andraplats till en något mindre smickrande nionde placering. Detta tyder på allvarliga brister i kedjan forskning, utveckling, produktion och marknad. Det behövs därför reformer som förbättrar och förenklar det nära samspel som behövs mellan stora och små företags innovationsprocesser. Gamla strukturer behöver ersättas av nya. Mindre företag kommer bli allt viktigare för innovationskraften och därmed en förutsättning för svensk framtida konkurrenskraft.

Forskare har länge haft svårt att fånga de mindre företagens roll för innovationer. Anledningen är att det framförallt är stora företag som har särskilda avdelningar för forskning och utveckling. I mindre företag, samt tjänsteinriktade företag, fungerar det annorlunda. Innovationer växer fram som en integrerad del av företagens verksamhet. Men det är ingen omöjlighet att uppskatta de mindre företagens bidrag till innovationer.

Under 1970-talet togs innovationerna i Sverige huvudsakligen fram av de stora företagen. Under 1980-talet gick dock småföretagen om som innovationsskapare. Sedan dess har det varit de mindre företagen som drivit på merparten av svenska innovationer. Många av de innovationer som sker idag handlar inte om nya produkter. Istället går innovationerna ut på smarta lösningar baserat på modern IT, eller nytänkande tjänster. Den form av innovationer som dominerade efterkrigstiden var anpassad till de stora företagens forskningsavdelningar. Den form av innovationer som blivit vanligare i modern tid är mera anpassad till de mindre företagen, vilka av naturen är mera flexibla och serviceinriktade än jättarna.

Många politiker och journalister begår misstag när de tänker på innovationer – de associerar det för starkt till den forskning som sker på högskolor. Även om forskning självklart är helt avgörande för långsiktig samhällsutveckling så uppkommer bara en del av innovationerna vid högskolorna. Det allra mesta växer fram i näringslivet, inte sällan av enskilda näringsidkare som är uppfinnare. Christian Sandström har studerat hur 100 av Sveriges främsta innovationer genom tiderna har uppstått. Det visar sig att enbart 20 procent kommer från akademin, trots att vi lägger stora gemensamma resurser på detta.

Uppfinnare som är anställda vid företag har skapat 47 procent av innovationerna. Resterande 33 procent har utvecklats av enskilda uppfinnare. Många viktiga produkter, alltifrån kolsyrat mineralvatten till skiftnyckeln, Karlssons klister till Skype och Spotify har utvecklats av enskilda svenska uppfinnare, ofta i egna företag. Detta är bara några exempel på den roll som företagare och mindre företag har spelat för svensk innovationskraft över tiden.

Samtidigt är inte alternativet att antingen ha innovationer i de mindre företagen eller i de större. Tvärtom sker utvecklingen som ett samspel mellan de stora och små företagen. Ju bättre förutsättningar som skapas för de små och nya företagen att vara nytänkande, desto bättre förutsättningar skapas för de stora företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Det är därför avgörande för Sveriges framtid att fler vågar starta och driva innovativa företag. Men då krävs nytänkande skattereformer anpassade för företagsamhet och entreprenörskap. 

Peter Thörn, ordförande, Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –