Ge amnesti till företagare som drabbats av Tillväxtvärken!

Småföretagarnas Riksförbund har startat uppropet ”Gör om – Gör rätt, utan Småföretagare stannar Sverige!” Där presenteras tre skarpa förslag som snabbt skulle göra skillnad för de krisdrabbade företag som påverkats kraftigt av restriktioner kopplade till Covid-19. Ett av förslagen är att ge amnesti till alla de företag som lämnat avstämningsrapporter för sent på grund av att bank-id har krånglat, att någon redovisat lön för utfört arbete vid fel månad eller andra petitesser som medfört avslag och återbetalningskrav av korttidsstöd.

Skriv under uppropet HÄR.

Det är inte rimligt att de mer än 5000 företag som på goda grunder överklagar beslut om stöd, utestängs från att söka stöd för ny period. Vi uppmanar även politiker att sluta med oskicket att acceptera att Tillväxtverket överklagar och lägger handlingarna underst i högen i de fall där Förvaltningsrätten funnit att företagaren haft rätt. Alla överklaganden ska givet situationens allvar hanteras skyndsamt, helst inom en vecka. Att sila mygg och svälja kameler är en dålig arbetsmetodik. Nu behövs det ett kraftfullt och reellt agerande av riksdag och regering. Det är bråttom nu och ”action speaks louder than words!”.

Nu när publik service via Uppdrag granskning visat hur illa korttidsstödet fungerat, så är det dags för snabba reaktioner från våra folkvalda. Det måste bli slut på att små byråkratiska bagateller tvingar företagare till personlig belåning och sömnlösa nätter. Att livskraftiga företag slagits igen och människor kastas ut i arbetslöshet. Tillväxtverket har inte kunnat leva upp till sitt namn och syfte på grund av otydlig lagstiftning och allt för vagt ledarskap från de som är satta att styra myndighetens uppgifter. Nu är det på tiden med lite nytänkande, tillit och en positiv attityd till Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagarna.

Korttidsstödet har i praktiken utformats på ett sätt som skapar stor osäkerhet. Först ska företagaren göra ett omfattande beräkningsunderlag för att kunna få en förskottsutbetalning av sökta pengar. Därefter ska det göras två avstämningar med tre månaders mellanrum. Sex månader efter utbetalt stöd vet företagaren om han får behålla stödet eller ej. Om avstämningarna gjorts en sekund för sent, bank-id har krånglat, någon har fått lön för utfört arbete men där arbetsgivaren uppgett fel jämförelsemånad på grund av otydlig information eller andra petitesser har detta medfört avslag och återbetalningskrav av korttidsstödet. Vid överklagande, vilket mer än 7 000 företag har försökt, så går det inte att söka stöd för någon ny period. Ifall Förvaltningsrätten funnit att företagaren haft rätt så har Tillväxtverket överklagat och lagt handlingarna underst i högen. Vid återbetalning av stödet, under perioder då inga intäkter finns i företaget så räknas det som att stöd beviljats. Listan på rena tokerier kan göras hur lång som helst, men nu gäller det att agera för riksdag och regering.

Genom att vara generösa och tänka framåt går det att ta ett snabbt beslut om amnesti. Bestäm att korttidsstöd ska betalas till alla som inte har uppenbart kriminella avsikter. Överse med de som glömt att trycka på knappen bekräfta, haft problem med bank-id eller gjort avstämningen upp till en månad för sent. Det är bråttom nu och ”action speaks louder than words!”

För att upprätta statens goda rykte hos landets företagare måste byråkratin minskas och pengarna komma till de som är i behov och berättigade av stöden. Statens kostnader blir högre vid hel arbetslöshet än om människor får vara kvar på sin arbetsplats, vilket innebär att det är god statshushållning att vara generös i detta skede. När pandemins härjningar är över så är vi många som vill kunna besöka en restaurang, få en ansiktsbehandling eller ta en taxi från järnvägsstationen. Vad byråkrater tolkar som ”lagstiftningens intentioner” kan inte få försvåra eller förhindra ett normalt liv för resten av befolkningen.

Skriv under uppropet HÄR.

För mer information vänligen kontakta:
Mattias Andersson, Näringspolitisk Talesperson och Styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund
mattias.andersson@smaforetagarna.se

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top