Har småföretagare råd att skaffa barn?

I ett internationellt perspektiv är den svenska föräldraförsäkringen mycket generös – om du är anställd. För många småföretagare väntar en byråkratisk snårskog innan du får den lagstadgade ersättningen som du har rätt till som nybliven förälder.

Hur mycket du får ut i föräldrapenning baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det betyder att en anställd får sin föräldrapenning baserad på den årslön som anmälts till Försäkringskassan. För dig som driver eget företag gäller i mångt och mycket samma regler, men med några väsentliga skillnader. Under de tre första åren får du som nybliven småföretagare, oavsett om du driver en enskild firma, ett handels-/kommanditföretag eller ett aktiebolag, tillgodoräkna dig ett generellt uppbyggnadsskede. Det betyder att du kan förvänta dig nästan lika hög ersättning vid sjukdom som en anställd i samma bransch med motsvarande kompetens och utbildningsnivå. Det enda som skiljer småföretagare från anställda under de tre första åren är föräldrapenningtillägget som betalas ut till anställda via kollektivavtalet. Efter tre år som egenföretagare, det vill säga du som driver en enskild firma eller ett handels-/kommanditföretag, är det den beräknade inkomsten av näringsverksamheten som ligger till grund för SGI och därigenom föräldrapenningen. Försäkringskassans uträkning baseras på dina inskickade näringsbilagor under de tre senaste åren. Om du istället driver ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag, vilket innebär att din SGI (och i förlängning din föräldrapenning) baseras på lönen som du har tagit ut under det senaste året. Om du inte tar ut lön riskerar du att bli utan sjukpenning eller få mycket liten ersättning, vilket gör att även din föräldrapenning blir låg.

Nya regler ett steg i rätt riktning
Fram till den första augusti 2018 gällde andra regler för aktiebolag. Innan dess fick du som bedriver aktiebolag inte tillgodoräkna dig ett uppstartskede, vilket gjorde att många företagare blev utan ersättning och tvingades jobba under sin tilltänkta föräldraledighet. I samband med att lagen ändrades förlängdes också det så kallade uppbyggnadsskedet för samtliga bolagsformer från två till tre år. Lagändringen är ett resultat av, bland annat, Småföretagarnas Riksförbunds aktiva påverkansarbete.

Att lagen har ändrats är ett steg i riktning, men det finns fortfarande mycket som kan göras för att småföretagare som planerar att skaffa barn ska kunna känna samma trygghet som anställda. Idag uppger till exempel många företagare att de tvingas argumentera med Försäkringskassan för sin SGI eftersom de sällan tar ut regelbunden lön.

Trygga småföretagare
Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund får du tillgång till försäkringslösningar som är anpassade för dig som småföretagare. Läs mer om Småföretagarnas försäkringserbjudanden här.

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top