Hur kan staten begränsa och i vissa fall stänga ner företags verksamheter utan att ersätta dem?

Småföretagarnas Riksförbund har idag lämnat ett remissvar gällande den nya tillfällig lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Covid-19-lagen). Remissvaret hittas här: https://smaforetagarna.se/remissvar/covid-19-lag/

Vi förstår att det behövs en Covid-19-lag. Nuvarande ordning med allmänna råd är ett alltför trubbigt och otydligt instrument. Likt många andra har Småföretagarnas Riksförbund sedan i våras efterfrågat tydlighet och lagstöd gällande olika former av nedstängningar. Vi har även under pandemin efterlyst tydligare regelverk avseende myndigheters ansvar och befogenheter.

Våra invändningar mot Covid-19-lagen:

Småföretagarnas Riksförbund hade förväntat sig att en ny pandemilag skulle innehålla tydliga och konkreta stödåtgärder kopplade till olika nedstängningsscenarier och liknande åtgärder som kraftigt kan begränsa eller omöjliggöra småföretagares verksamheter. Det som behövs är ett direktstöd till företag som påverkas av lagen. Ett stöd som betalas ut omedelbart. Detta måste finnas klart när lagen börjar gälla. Redan idag väntar alltför många småföretag på de stöd de hade rätt till i våras men där myndigheternas senfärdighet gjort de ännu inte fått utbetalning och vissa av dem nu står inför konkurs.

Det vi också saknar är en konsekvensanalys av vad nedstängningar såväl direkt som indirekt får för effekter. Vissa åtgärder är indirekt detsamma som att be dessa verksamheter stänga. Redan nu ser vi en del restauranger och butiker som väljer att stänga ner istället för att ha öppet då det ser att det är svårt bedriva verksamhet med alltför stora begränsningar.

Avslutningsvis vill vi ge en röst åt de många företagare som kämpar. Händelser av den magnitud som vi nu ser blir övermäktiga att hantera för många företag, inte minst bland många av de mindre. För att undvika massutslagning av företag som under normala omständigheter är väl fungerande måste staten anlägga ett försäkringsperspektiv. Man kan inte begära att staten ska ta hela ansvaret men någon form av fungerande balans mellan samhällets ansvar och kommersiella försäkringslösningar borde finnas.

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –