Inför en lag mot allt för långa betaltider

Tillgången till kapital utgör ofta ett hinder för småföretagare och försvåras bl a av kunders långa betaltider. I värsta fall kan den dåliga betalningsmoralen orsaka likviditetsproblem. Långa avtalade betaltider och/eller försenade betalningar är ett betydande och ständigt återkommande bekymmer. Agerandet förekommer både inom näringslivet och inom offentlig sektor. Trenden mot allt längre betalningstider drabbar inte bara det mindre företaget utan leder till ogynnsamma samhällsekonomiska konsekvenser för landet. Därför anser Småföretagarnas Riksförbund att det är dags för en lagstiftning för att stävja detta problem.

När leverantörer får vänta länge på betalningar samt dessutom betala in moms på fakturan innan kunden betalat denna, så har vi en situation där tillväxten i näringslivet hämmas. Istället för att göra egna investeringar agerar underleverantörer bank åt sina större kunder, åt kunder som egentligen har bättre förutsättning än leverantörerna att hitta konkurrenskraftig finansiering. Tittar man närmare på denna fråga så blir slutsatsen att båda parter skulle tjäna på att göra något åt detta. Landets ekonomi skulle dessutom må väl av mindre skuldsättning eftersom det finns flera samhällssektorer som har en problematik med hög skuldsättning.

Småföretagarnas Riksförbund är remissinstans på Näringsdepartementets promemoria: Krav på rapportering av betalningstider. Förbundet delar uppfattningen som framförs i promemorian att det inte finns någon entydig lösning på de långa betaltiderna. En uppförandekod kan ha ett visst värde, men vad vi kan se genom information från våra medlemmar så finns inga belägg för att koden hittills haft någon nämnvärd påverkan.

Förbundet välkomnar givetvis alla åtgärder som leder till bättre betalningsdisciplin och om vi finge välja skulle vi rangordna olika alternativ enligt nedan:

  • Lagligt reglerade betalningsvillkor anser vi vara mest angeläget
  • I andra hand vill förbundet se ett införande av krav på information om betaltider i hållbarhetsrapporter
  • I tredje hand stöder vi rapportering om betaltider enligt det förslag som presenteras i promemorian

Förbundet är väl medvetet om de olika invändningar som nämns mot förslag till lagstiftning som inte tillåter längre betalfrister än trettio dagar i förhållanden näringsidkare emellan. Utifrån en småföretagares perspektiv skulle det inte upplevas som konstigt att en lag införs som säger att 10 – 30 dagars betaltid är norm mellan företag och den maximalt tillåtna betaltiden som får avtalas är 45 dagar. Detta skulle ligga helt i linje med krav som småföretagare möter i olika sammanhang, t ex i kontakter med myndigheter som Skatteverket.

För att säkerställa att landets småföretag ska kunna stärka sin kapitalförsörjning och få sjysta villkor gentemot större aktörer är det dags att vidta rejäla krafttag mot allt för långa betaltider. Då räcker det inte att med halvhjärtade avtal som sträcker sig över tid, utan det kräver rejäla krafttag omgående.

Sten Lindgren 

Styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund 

Relaterade länkar

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

För att kunna hålla nere din kostnader se nedan medlemsförmåner

Spara minst 1750:- med GR8 Solutions

Anpassade telekom lösningar för dina behov som småföretagare. Med över 20 års branscherfarenhet hjälper nu GR8 Solutions medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund med företagets telefoni, utan krångel och kluriga avtal. Det är alltid mest kostnadseffektivt att titta på de egna kraven oavsett om man identifierar sig som: småföretagaren som är alltid är på språng med kontoret

Läs mer »

Peugeot

Upp till 26 % rabatt på Peugeot transportbilar! Du som är medlem i Småföretagarnas Riksförbund har alltså möjlighet att köpa en ny Peugeot personbil och transportbil – till riktigt, riktigt bra pris. Peugeot är ett väletablerat bilmärke på den svenska bilmarknaden och har i dag ett av de bredaste modellprogrammen av både person- och transportbilar.

Läs mer »

Shell

NU MED EXTRA VÅRKAMPANJ I väntan på vårens entré. Extra bra rabatt för dig som är medlem till den 31 maj 2023. Nu kan du som är medlem få riktigt bra rabatter och erbjudanden på Shell och St1 i Sverige. Shellstationerna är stora och ligger längs de större vägarna. St1stationerna finns spridda över hela landet.

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen