Med löften som stag, faller allting omkull

Januariöverenskommelsen är fundamentet i regeringens arbete och det är tydligt att regeringen har som ambition att hålla de löften som undertecknats. Men med löften som stag riskerar allting falla omkull. När Småföretagarnas Riksförbund gått igenom punkt för punkt ser vi att en mycket viktig punkt för landets mikroföretagare har förbisetts. Punkt 15 lyder: Fler ska kunna bli företagare genomför en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande. Det föreslås en utredning under 2019 – 2020 och förändringar utlovas ske från 2021. Så frågan är när regeringen tänker börja genomföra denna utredning?

Det svenska företagandet består nästan uteslutande av enmansföretag och mikroföretag. Dessa företag utgör 96,4 procent av antalet verksamma företag och bör därför anses vara jobbmotorn inom svenskt näringsliv. Småföretagarnas Riksförbund är stolta över att få möjlighet att representera denna viktiga grupp i näringspolitiska sammanhang och har därför noggrant följt upp de punkter i januariöverenskommelsen som kan påverka småföretagare på ett gynnsamt sätt. Förvisso kommer föreslagna reformer inte vara tillräckliga för att svenska småföretag ska kunna lyfta och på så sätt stärka Sveriges roll i den globala konkurrensen. För att nå dit krävs betydligt mer radikala reformer som att slopa den allmänna löneavgiften, reformera skattesystemet i sin helhet till förmån för entreprenörskap, reducera regelkrånglet med 50 %, inför ett lärlingssystem och säkerställa att trygghetssystemen blir lika för både arbetstagare och småföretagare. Men januariöverenskommelsen har vänt politiken i rätt riktning, från en mycket företagarfientlig attityd till att belysa småföretagens betydelse för en positiv samhällsutveckling.

Hitintills är det enbart de små utfästelserna som levererats som att RUT-avdraget har breddats, kravet på aktiekapital har sänkts till 25 000 kronor och sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar och nyanlända. Detta är förändringar som inte påverkar småföretagarnas vardag nämnvärt men som ger hopp om en förändring.

Det är utlovat en omfattande skattereform inkluderat sänkta arbetsgivaravgifter, förbättrade regler för personaloptioner, förenklingar i 3:12 reglerna, en exportsatsning för fler jobb och det finns en särskild punkt som definitivt skulle behövas men som inte ens påbörjats av regeringen.

I punkt 15 vill regeringen att fler ska kunna bli företagare. Det lovas en utredning under 2019 – 2020 som ska leda till en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande som ska genomföras från 2021. Detta är en lovvärd ambition som Småföretagarnas Riksförbund påtalat och drivit fram i förbundets framgångsrika påverkansarbete för att stärka småföretagarnas betydelse i samhällsdebatten. Så nu frågar vi regeringen om och när de tänker infria detta löfte eller är det så att allmänhetens tankar om att politiker aldrig håller sina löften är sanna?

En kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande är en samhällsinvestering värd att ta på allvar. Blir det tryggt, enkelt och lönsamt att driva företag kommer nästa högkonjunktur att byggas underifrån och i alla delar av landet.

Rousseau sägs ha sagt att den som mest ovilligt avger ett löfte är snarast att hålla det. Med tanke på turerna kring regeringsbildningens tillkomst så återstår det att se ifall Rousseau hade rätt.

Peter Thörn
Förbundsordförande
Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top