Nu räcker det – stöden måste betalas ut!

Uppdrag Gransknings avsnitt Coronastöden som försvann bekräftar det som Småföretagarnas Riksförbund under lång tid sagt: Coronastöden har aldrig kommit småföretagare till del. Vi får dagligen ta del av berättelser från småföretagare som kommit i kläm och detta visar vi på i vårt arbete under Jakten på de försvunna stödmiljarderna.

Många småföretagare vittnar om hur de drabbats hårt av Tillväxtverkets oförmåga och till och med ovilja att hjälpa och stötta småföretagare. Myndigheterna fokuserar på att följa otydliga lagar och regler istället för att hjälpa företag att överleva. Denna felaktiga prioritering har ett högt pris av stress, oro och psykiskt lidande. Något som vi på förbundet dagligen möter i våra samtal med uppgivna, förbannade och orättvis behandlade småföretagare.

Det är tydligt att myndigheterna tycker att lagarna är för otydliga och att de tolkar dem för snävt. Stödet kommer inte tillhanda de företagare som har rätt att ta del av det. Många av reglerna kring stöd förefaller mycket kortsiktig och ogenomtänkt. Många företagare har under den här pandemin berättat om alla de timmar de lagt ner på sitt företag utan att kunna ta ut egen lön, för att rädda företaget och kunna behålla sin personal. Så många livskraftiga företag har tappat stora delar av sina intäkter under detta år, och många har fått lämna sina livsdrömmar.

Är regeringen medveten om situationen? Och om de är det så är det en katastrof. Vad är det för regering som inte tar ansvar? Om man märker att stöden inte kommer till de företag som var tänkt varför ändrar man då inte stöden? Talar man överhuvudtaget med myndigheterna? Många frågor som kräver svar men den viktigaste frågan för småföretagare just nu är, vad ska regeringen göra för att ändra på situationen?

Det har satsats så mycket pengar i stöd, ändå har dessa inte nått dem som behöver det mest.

Småföretagarnas Riksförbund kan inte acceptera att landets småföretagare behandlas på detta sätt. Staten måste nu ta ansvar för den situation som uppstått. Det är dags att prioritera och hålla sina löften så att pengarna i stödsystemen når den grupp företagare som står på gränsen till konkurs. Det är allvar nu!

För mer information vänligen kontakta:
Mats Eriksson, styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund och grundare till En Företagares Vardag. 
mats.eriksson@smaforetagarna.se

Följ vårt arbete i Jakten på de försvunna stödmiljarderna:
Jakten på de försvunna stödmiljarderna

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top