Regler för korttidsarbete diskriminerar småföretag och skapar osund konkurrens

Corona pandemin är något som inget land, företag eller myndighet har kunnat förbereda sig för. Intensivsjukvården verkar göra fantastiska insatser för att ta hand om de som drabbas. Många åtgärder är beslutade för att hjälpa företag från olika aspekter. Möjligheten till korttidsarbete har blivit en räddningsplanka för många företag och arbetstillfällen. Dock finns två allvarliga brister i nuvarande regelverk som drastiskt minskar effekten de gör.

Svensk arbetsmarknad bygger på en strävan efter jämlikhet, sund konkurrens och schyssta villkor. Tyvärr gäller detta inte i regeringens stöd till landets företag i form av de nu beslutade reglerna för korttidsarbete. 

Den första bristen är att ett företag med kollektivavtal kan i en förhandling med facket sätta valfritt antal medarbetare i korttidsarbete, och i varierande grad. Men saknas kollektivavtal, vilket det gör hos väldigt många småföretag, så är kravet att företaget MÅSTE sätta minst 70% av personalen i korttidsarbete och samtliga MÅSTE vara på samma nivå av arbetstidsnedsättning. 

Problemet ärt Corona-krisen bryr sig inte om ett företag har kollektivavtal eller inte, och effekten av nuvarande regelverk är att för två företag med i övrigt identiska förutsättningar får det ena företaget ett omfattande stöd medan det andra kan tvingas gå i konkurs. Detta trots att båda företagen bidragit med lika mycket skatteintäkter, både historiskt och framtida (såvida inte det utan kollektivavtal tvingats i konkurs). Och i ena fallet har individer anställningen kvar, medan de andra blir arbetslösa. Varför skall personer i företag utan kollektivavtal tvingas ut i arbetslöshet i denna kris?

Vårt konkreta och fullt genomförbara förslag är att kravet på kollektivavtal bör ersättas med en skrivning där villkoret för att få stöd är att man skall visa på negativa omsättningseffekter av Corona och att stödet skall stå i proportion till den visade påverkan, inte huruvida man är ett företag som har haft turen eller möjligheten att skriva kollektivavtal eller ej. Samma ansökningsrutiner och kontrollfunktioner som idag säkerställer att enbart drabbade företag erhåller stöd skulle fungera även efter en sådan förändring.

Om denna särbehandling kvarstår skapas en grogrund för ökade samhällsklyftor där företag med kollektivavtal erbjuder bra villkor (eftersom de får stöd i kriser) och företag utan tvingas pressa löner och förmåner (eftersom man inte får stöd i kriser).

Den andra bristen är att möjligheten till korttidspermittering ej omfattar egenanställda som valt företagsformen enskild firma. Här blir effekterna av uteblivet stöd direkt än värre, då den privata ekonomin och företagets ekonomi är samma. En konkurs i en enskild firma betyder att en person automatiskt blir personligen betalningsansvarig för alla skulder och att en konkursförvaltare blir ansvarig för all din egendom. Förr i tiden kallades detta att vara livegen. Att låta människor hamna i den situationen i dagens samhälle pga. en pandemi och de restriktioner den medför är inte värdigt vårt land. Att lägga företaget vilande enligt de hårda kriterier som gäller för att söka A-kassa är möjligt, men kostnaderna i bolaget kvarstår oftast ändå och man får inga intäkter alls vilket betyder att a-kassan kommer att gå till att betala företagets kostnader. Här är vår förhoppning att förslaget om omsättningsstöd som nyligen presenterats skall ändra på det och göra detta till ett rimligt alternativ för några.

Vårt konkreta och fullt genomförbara förslag är att även den som driver företag i form av enskild forma skall omfattas av möjligheten till korttidspermittering. Reglerna bör utformas så att den som kan visa på betydande nedgång i omsättning skall erhålla rätt till stöd. Lönenivåer kan vara svårare att fastställa under denna företagsform, i de fall detta inte är tydligt bör man utgå från en schablonlön som gör det möjligt överleva. Och så klart skall ev. inkomster från andra källor redovisas och räknas av.

Vi har här belyst två allvarliga brister, och landets småföretagare vädjar därför till våra beslutsfattare:

  • För att säkerställa att den svenska modellen på arbetsmarknaden med schyssta villkor kan fortsätta vara den gemensamma måttstocken även efter Corona-krisen måste regeln med 70%-gränsen för företag utan kollektivavtal ändras omedelbart.
  • För att undvika personliga tragedier för de av landets enskilda företagare som drabbas behöver även dessa ges möjlighet att nås av stödet vid korttidsarbete.

Peter Thörn
Förbundsordförande
Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top