Småföretagare i kläm när nya regelverk införs

Det införs ständigt nya lagar och regler som företagare måste förhålla sig till och applicera på sina verksamheter. För stora bolag är det sällan ett problem, men för småföretagare kan det innebära dyra komplikationer.

– För en företagare som sköter all sin verksamhet själv kan nya regler bli både kostsamt och vara extremt tidskrävande, något som riskerar att gå ut över kärnverksamheten, säger Mats Eriksson, styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund.

Alla som driver företag idag känner till den snåriga djungeln av regelverk och olika lagar som ska följas. Det kommer dessutom nya regler varje år som ska tillämpas och implementeras, med nya avgifter och olika tillstånd som måste sökas på nytt. Mats Eriksson, som bland annat driver initiativet En företagares vardag med syftet att synliggöra företagare och deras utmaningar, har stött på många företagare runt om i landet som upplever att flera lagar och regler är omöjliga att förstå. Samtidigt tar myndigheter heller inte alltid hänsyn till om någonting råkar bli fel. I teorin finns det idag ett enkelt system med regler i Sverige: Riksdag och regering tar fram de de lagar som företag måste följa och företagare följer de fastställda lagarna. Verkligheten ser dock annorlunda ut.

– Många företagare känner inte ens till alla regler som ska följas, och en del har inte kunskapen som krävs för att förstå innebörden av reglerna, som allt som oftast är formulerade på ett väldigt högtravande och byråkratiskt språk. De flesta företagare jag möter upplever en otrolig uppgivenhet. Du kämpar för att göra rätt men minsta lilla fel kan straffa dig hårt, säger Mats Eriksson.

Saknas konsekvensanalys

Bara under 2019 har hittills ett tiotal nya lagar som berör företagare införts. Ett exempel är den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli. Lagen innebär rökförbud på ett flertal nya platser, men också att butiksägare runt om i Sverige måste söka nya tillstånd från kommunen för att få fortsätta sälja tobak. Mats Eriksson menar att en sådan process kan innebära en ekonomisk katastrof för den lilla handlaren, som måste betala dyrt för att få tillbaka sitt tillstånd.

– Nya regler och lagar tas naturligtvis fram av goda anledningar, men det många tjänstemän inte tänker på är att det i slutändan kan drabba småföretagare hårt. Att till exempel söka nya tillstånd och betala höga engångsavgifter kan påverka små företag väldigt negativt. Det saknas konsekvensanalyser för de små bolagen när nya lagar tas fram helt enkelt, säger Mats Eriksson.

Våga be om hjälp

Småföretagarnas Riksförbund arbetar för att vanliga företagare ska inkluderas i arbetet med att ta fram nya regelverk och få möjlighet att ge synpunkter på hur de kan göras mer lättbegripliga. Mats Eriksson, som har arbetat som egenföretagare i över 20 år, menar att fler småföretagare måste våga be om hjälp från utomstående och inte vara rädda för att inleda en dialog med myndigheter eller kommuner.

– Det måste till en ordentlig kraftsamling för att se över reglerna där alla myndigheter behöver göra en regelförenklingsresa. Men innan dess bör småföretagarna själva försöka ta all hjälp de kan för att göra sin situation enklare. Förstår man inte en regel eller är dåligt insatt i vilka lagar man ska följa, då måste man våga be om hjälp. Mycket kan lösa sig bara man frågar, avslutar Mats Eriksson.

Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund  erbjuds du viss kostnadsfri juridisk rådgivning. Kontakta oss om du behöver hjälp att tyda krångliga regler och lagar, och få stöd och råd i ditt företagande. 

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top