Småföretagarnas Riksförbund delar inte Strandskyddsutredningens slutsatser

Småföretagarnas Riksförbund har lämnat svar på remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd– (SOU2020:78). Småföretagarnas Riksförbund uppfattar delar av förslagen som motstridiga och anser att det finns en risk att det leder till flera hinder snarare än till nya möjligheter. Det är i grunden olika värden som står emot varandra. Å ena sidan att ta tillvara på potentialen i våra många och vackra strandnära lägen och andra sidan en önskan att skärpa strandskyddet ytterligare.

Ett känt dilemma med strandskyddsbestämmelserna är att dessa innebär att äganderätten inte beaktas. Äganderätten är central inom EU, men också i svensk rättstradition. Ifall markägare fråntas förfoganderätten över sin strandnära mark är det rimligt att staten ersätter detta intrång.

För tilltron och efterlevnaden av strandskyddsreglerna är det väsentligt med ordentliga underlag och tydliga motiveringar. Det är omodernt att undanta så stora delar av landet utan ordentlig motivering och förklaring. Sverige har så stora områden av ”strandnära karaktär” att det blir direkt kontraproduktivt att lägga en våt lovikavante över allt detta. Det rimliga vore att våra myndigheter, kanske i samband med hantering av vattendirektivsarbete, definierar vilka områden som är särskilt värdefulla och för dessa definierar vilken typ av exploatering som inte är tillåten. All övrig verksamhet blir därmed tillåten och markägare kan fortsätta att förvalta sin egendom, som de i många fall ärvt, för att kunna lämna över till nästa generation.

För att komma vidare ger därför Småföretagarnas Riksförbund ett eget förslag på hur man skulle kunna göra istället. I avvaktan på en eventuell större reform av strandskyddet skulle kommunernas stadsplanering underlättas genom att det i miljöbalken införs ytterligare ett särskilt skäl för att kunna bygga inom strandområden, med lydelse:

området behöver tas i anspråk för tätortsutveckling som stöds av kommunens planering enligt plan- och bygglagen.

Med detta tillägg i miljöbalken skulle det klargöras att kommunernas bedömningar av bebyggelsens lokalisering i tätorter normalt inte ska hindras av miljöbalkens strandskydd.

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. En viktig aspekt i detta arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i gränslandet mellan en företagares vardag och svensk myndighetsutövning. I stor utsträckning tenderar småföretagare att vara den svagare parten beträffande regelverk och tillämpning av desamma, vilket förstärker upplevelsen av orättvisa villkor, ökat regelkrångel och en negativ attityd till företagande från myndigheternas sida.

För mer information vänligen kontakta:
Caroline Szyber, Styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund
caroline.szyber@smaforetagarna.se

För att kunna hålla nere din kostnader se nedan medlemsförmåner

Preem

Teckna Preems företagskort med generösa rabatter för dig som är medlem   Har du inte företagskort hos Preem, ansök kostnadsfritt redan idag för att ta del av rabatter. Vad är rabatterna som medlem i Småföretagarnas Riksförbund? Din rabatt enligt listprismodellen är: • Bensin och E85 55 öre/liter • Preem Evolution Diesel 89 öre/liter • Fordonsgas

Läs mer »

CIRCLE K

Circle K ❤️ Småföretagarna och välkomnar in er till våra stationer Som medlem hos Småföretagarnas Riksförbund har du möjlighet att ta del av det utökade samarbetet med Circle K. Genom samarbetet får ditt företag ta del av rabatter och erbjudanden anpassade till just din bransch. NU EXTRA FÖRMÅNLIG KAMPANJ FÖR MEDLEMMAR I SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND, JUST

Läs mer »

Shell

Rabatter på drivmedel för dig som småföretagare. Tanka och betala med ditt Shell Företagskort så får rabatt när du tankar på våra Shell och St1stationer i Sverige. EXTRA KAMPANJ MED STARTDATUM 10 APRIL Alla medlemmar hos Småföretagarna Riksförbund som tankar med ett Shell företagskort får ytterligare 25 öre per liter inklusive moms i rabatt till

Läs mer »

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top