Småföretagarnas Riksförbund ger småföretagen en röst i omställningsarbetet för hållbar utveckling

Småföretagarnas Riksförbunds styrelseledamot Mattias Andersson deltog den 11 mars i ett dialogmöte arrangerat av ICC. På mötet samlades företrädare från näringslivet för att diskutera samstämmighet för hållbar utveckling med fokus på synergier och målkonflikter i Sverige. Diskussionerna vid dialogmötet är tänkt att bidra till samstämmighetskapitlet i Sveriges rapport till FN. På mötet deltog även företrädare från regeringskansliet och Stockholm Environment Institute.

I agendans delmål 17.14 framhålls behovet av en samstämmig politik för hållbar utveckling. Målet innebär att de tre dimensionerna av hållbar utveckling systematiskt ska integreras i ett lands politikutveckling. Samstämmighet för hållbar utveckling är för svensk del en vidareutveckling av Politiken för global utveckling (PGU) men har i och med Agenda 2030 en betydligt bredare ansats. Målet syftar till att säkerställa att all politik stödjer hållbar utveckling – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av principen att ingen ska lämnas utanför. Agendans integrerade angreppssätt och helhetsperspektiv gör att det är av vikt att identifiera sambanden mellan olika mål och att identifiera potentiella synergier och målkonflikter på ett strukturerat sätt.

– Mötet var mycket intressant och det är glädjande att vi som förbund får möjlighet att bidra till en ökad förståelse för hur viktigt det är att även mikro- och småföretag blir involverade i omställningsarbetet kring hållbar utveckling. Ett arbete som kommer få stor påverkan för framtida affärsutveckling för de allra flesta företagare, säger Mattias Andersson.

För mer information vänligen kontakta:
Mattias Andersson, Styrelseledamot och Näringspolitisk Samordnare, Småföretagarnas Riksförbund.
mattias.andersson@smaforetagarna.se

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top