Småföretagarnas Riksförbund släpper rapporten ”Normalisera arbetsgivaravgiften”

Småföretagarnas Riksförbund har länge hävdat att höga arbetsgivaravgifter skadar återhämtningen hos de svenska småföretagen. Ekonomisk forskning ger belägg för att en generell sänkning av avgifter stimulerar företagande, stärker företagens ekonomi och leder till att fler jobb skapas. Politiska beslutsfattare har ofta använt sänkta arbetsgivaravgifter för att nå olika ekonomiska mål vilket skett genom att rikta sänkningarna till dussintalet subventionerade anställningsformer.

Småföretagarnas Riksförbund anser att det är mer effektivt med generellt sänkta arbetsgivaravgiften för alla. Genom att undvika riktade sänkningar till olika grupper slipper man administrativt krångel och sänkningarna skulle gynna fler.

I förbundets nya rapport ”Normalisera arbetsgivaravgiften” har Nima Sanandaji gjort en internationell jämförelse för att visa att andra utvecklade länder kan kombinera välfärdsåtaganden med en betydligt lägre arbetsgivaravgift. Förbundet vill utöver detta lyfta fram den regionala aspekten med utgångspunkten från det välfungerande systemet i Norge. Dagens system där arbetsgivaravgiften är lika hög i glesbefolkade kommuner som i storstäder är inte rimlig och nivån på avgiften bör skilja sig på beroende på region.

I rapporten ges exempel på hur sänkta arbetsgivaravgifter leder till flera jobb och att flera småföretag kan växa. Sänkta avgifter är en av de bästa åtgärder som kan göras för återhämningen efter Corona.

Ta del av Småföretagarnas Riksförbunds rapport “Normalisera arbetsgivaravgiften”

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top