Staten sviker – igen!

Om det är någon bransch som håller i nyckeln till framtiden för hur samhället kommer att se ut, så är det fastighetsbranschen. De som äger alla lokaler där restaurangerna, frisörerna, caféerna och de små butikerna, som tappar sina kunder i rask takt, bedriver sina verksamheter i. Pandemikrisen slår hårdast mot små service- och handelsföretag, vilka har tappat en mycket stor del av omsättningen, har små marginaler och där hyres- och lönekostnader utgör en mycket stor del av kostnadsmassan. Det handlar om livskraftiga företag som i vanliga fall betalar sina hyror i tid, men som nu behöver hjälp för att klara sig igenom en extrem period. Dessa företag är helt beroende av att snabbt få till rejäla hyressänkningar som kan hjälpa företagen att överleva den akuta krisen.Personal kan numera sägas upp eller permitteras med stöd från staten, men hyreskontrakt för lokaler har ofta lång uppsägningstid och hyresnivåer som är omöjliga att betala utan ett bra kundunderlag.

Fastighetsägarna kan välja mellan att driva sina hyresgäster i konkurs (eller till konkursens rand) eller att hitta lösningar som kan rädda många verksamheter genom den här krisen. Signalerna som Småföretagarnas Riksförbund hittills fått från våra medlemmar är att det är svårt att förhandla ned hyrorna för de allra flesta drabbade småföretagare. Det är bra att det statliga hyresstödet äntligen är på plats och godkänt av EU. Nu utgår vi – och tusentals krisande småföretag – från att fastighetsägare runtom i landet stiger fram och tar sitt ansvar, såsom regeringen tydligt nu också signalerat att man förväntar sig att fastighetsägarna ska göra.

Utmaningen nu är att hyresvärdarna måste gå med på att sänka hyran, först därefter går staten (kanske) in och subventionerar hälften av hyressänkningen. Det råder fortfarande stor ovisshet kring den stödförordning som regeringen presenterat. Framförallt är det ovisst när stödet kommer att betalas ut, hur stödet faktiskt mottas av hyresvärdarna och hur dessa kommer att välja att ta del av det och de facto stödja företag i kris.

Småföretagarnas Riksförbund välkomnar stödet, men anser att konstruktionen inte är helt oproblematisk eftersom lokalhyresgästens möjlighet att få ta del av stödet bygger på att hyresvärden och hyresgästen träffar en överenskommelse om hyresrabatt där inte alla villkor är kända.

Småföretagarnas Riksförbund ser det exempelvis som självklart att hyresvärdarna bör prioritera småföretag framför kedjor, de senare kan stänga enskilda butiker. Småföretaget försvinner helt.

Statens krispaket kommer att ha betydelse, men det står redan klart att vi behöver en diskussion också om nästa kvartal. Krisen är långt ifrån över.

Fokus nu är på Q2 men det räcker inte långt. Vad som gäller för Q3 är en fråga som flera redan undrar över, samma modell eller baserat på omsättningsstöd, så som i våra grannländer?

Flera småföretagare tror inte heller att hyresvärdarna kommer att gå med på hyresreduktioner. Som en av våra medlemmar sade: ”Hej hyresvärden, jag skulle vilja att du sänkte hyran åt mig och sen får du gå och fylla i blanketter och söka bidrag från staten för hälften av det i efterhand. Deal?”.

Staten som hyresvärd skulle vara generös lovade regeringen. Men våra medlemmar vittnar om att många offentliga hyresvärdar är sämre på att hjälpa krisdrabbade företag än deras privata kollegor. Detta trots att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vid en pressträff den 26 mars sa att staten som hyresvärd kommer att ”gå före och visa vägen och vara generösa mot de hyresgäster som hyr i statliga lokaler.”

Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen – som hyr ut butikslokaler på nästan fyrtio svenska järnvägsstationer – tycker inte att de har ett större ansvar att hjälpa sina hyresgäster än privata värdar. Något deras VD uttalat i media.

Småföretagarnas Riksförbund kräver och förväntar sig att många av de stora fastighetsägarna vågar ta ansvar och tänka mer långsiktigt. Vem skall annars hyra deras lokaler när det här är över om alla lokala småföretagare har gått under? Och hur ser vårt samhälle ut efter krisen om alla de som gjorde våra städer och tätorter till vad de är har försvunnit? Vad får vi för städer om butiker, frisörer, caféer inte finns kvar? Stadsmiljön försvinner och vårt samhälle riskerar även att bli mer otryggt.

Peter Thörn – Förbundsordförande
Caroline Szyber – Styrelseledamot
Småföretagarnas Riksförbund 

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top