Stöd behövs annars finns inga småhandlare kvar

Vad är en stad utan småbutiker? Vad händer med de levande bottenvåningarna när butiker och restauranger måste stänga igen? När shoppingstråk försvinner? Det är inte bara på mindre orter som butikslokaler gapar tomma på bästa läge, eller har helt andra typer av verksamheter än handel. Butiksdöden blir alltmer utbredd. Detta gällde även innan Corona, men detta år har slagit än mer mot sällanköpshandel och småhandlare. Den levande stadskärnan försvinner.

Även i gallerior inne i städerna och på köpcentrum utanför förändrade man innehållet i lokalerna redan innan Corona. Från att ha varit detaljhandel till en blandning av verksamheter och aktiviteter. I detta kan skönjas nya samarbeten mellan olika slags handel och andra företag som kan bidra till tillväxt och framtidstro för platsen. Tyvärr har även dessa verksamheter tvingats stänga ner.

Det handlar om hur handeln själv planerar, hur fastighetsbolag, kommuner och andra intressenter agerar för att bemöta dessa förändrade mönster i handel och lokalplanering. Sist men inte minst handlar det om att möta konsumenternas behov i framtiden.

Småföretagarnas Riksförbund vill i dessa oroliga tider understryka hur viktigt stöd till småföretagare är för att fortsatt ha levande och fungerande stadskärnor utifrån bland annat demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Det gäller att även kommuner tänker på vilka torg, samhällen och städer de får efter Corona om småhandlarna inte överlever. Samma uppmaning kan riktas till statsmakten som i större utsträckning måste beakta konsekvenser av det slag som nämns här då restriktionerna skärps ytterligare.

För mer information kontakta:
Caroline Szyber, Styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund
caroline.szyber@smaforetagarna.se

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –