Utmaningar med återinförd hyresrabatt för utsatta företagare

Behöver hjälp att överbrygga en extrem period
Pandemin slår antagligen hårdast mot små service- och handelsföretag som tappat en vitalt stor del av omsättningen, har små marginaler och där hyres- och lönekostnader oftast utgör den största delen av kostnadsmassan. Det handlar om livskraftiga företag som i vanliga fall betalar både lön, skatt och sina hyror i tid, men som under denna pandemi behöver hjälp för att överbrygga en extrem period de omöjligen kunnat förutse eller haft reserver för. Det leder till att det blir tufft för småföretag som startade 2019 och som saknar anställda, men som har hyreskontrakt som sträcker sig flera år. Konkurshotet blir då överhängande. Likaså har många företag tappat dramatiskt i omsättning, men inte över den regelsatta gränsen om 30 %.

Dessa företag är helt beroende av att snabbt få till betydande hyressänkningar som kan hjälpa företagen att överleva den akuta krisen. De som äger lokaler, där restaurangerna, frisörerna, caféerna och de små butikerna som tappat sina kunder i dramatisk takt bedriver sina verksamheter i, ser också värdet av det statliga hyresstödet.

Branschorganisationen Fastighetsägarna har också rapporterat om hur kriminella erbjuder krisande småföretagare lån eller köper upp bolag. Även Fastighetsägarna vill att staten och kommunerna jobbar mer aktivt och effektivt med stöd till företag med akuta ekonomiska problem.

Vi hoppas att det nya systemet för hyresstöd blir enklare
Småföretagarnas Riksförbund är därför väldigt positiva till att staten nu föreslår att möjligheten att söka hyresstöd återinförs, liksom positiva till att det blir en höjning gentemot hyresstödsnivåerna i andra kvartalet föregående år. Vi hoppas dock att systemet blir desto enklare för alla involverade parter. Fem miljarder kronor avsattes under 2020 för sänkta hyror i bland annat större delen av handeln, hotell och restaurang, turism, idrott, vårdtjänster och många andra servicetjänster. Vi är därför frågande till varför den totala avsatta nivån, om tre miljarder kronor, är lägre än sist? Visserligen användes långt ifrån det totala beloppet under 2020, vilket vi är övertygade framför allt beror på att många fann det utmanande att få till uppgörelser med fastighetsägare. Då stödet söktes av fastighetsägarna så befann sig företagen i fullständig beroendeställning till dessa, utan möjlighet att söka det statliga stödet själva.

Vi förväntar oss att även fastighetsägarna tar ansvar nu
Såväl vissa kommuner som kommunala bolag har gått före och erbjudit hyresrabatter, detsamma gäller även flera bostadsrättsföreningar. För det är småföretagare landet runt enormt tacksamma. Detta säkerställer också att det kommer att finnas levande stadskärnor framöver. Att staten nu tar fram stödåtgärder för när man i princip stänger ner vissa verksamheter med stöd av den nya Pandemilagen är positivt om än senfärdigt. Det är också besvärande att våra medlemmar såväl som andra bolag och verksamheter även den här gången helt sitter i händerna på fastighetsägare och deras i många fall godtyckliga givmildhet.

Småföretagarnas Riksförbund vill understryka att nu när staten öppnar upp för att återinföra hyresstödet förväntar vi oss att fastighetsägarna vågar ta ansvar och tänka långsiktigt. Hur ser vårt samhälle annars ut efter krisen om alla de som gjorde våra städer och tätorter till vad de är har försvunnit? Vad får vi för städer om butiker, frisörer och caféer inte finns kvar? Stadsmiljön försvinner, vårt samhälle tappar arbetstillfällen och riskerar dessutom att bli mer otryggt. Nu mer än någonsin måste alla hjälpa till!

För vidare kontakt eller mer information kontakta:
Caroline Szyber, Styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund
Mail: caroline.szyber@smaforetagarna.se

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top