Vad kan regeringen göra för småföretagare?

Hur kommer Corona att påverka företagandet och alla anställda i Sveriges småföretag? När kommer de många varslen om uppsägning i influensans spår? När kommer effekterna på antal konkurser att märkas?

I orostider, vilket ju Corona-skräcken måste betecknas som, framträder de ogynnsamma villkoren för företagande i Sverige tydligare än vanligt. Gamla och rigida regelverk i LAS skapar problem. Den långa sjuklöneperioden tillsammans med byråkrati och fördröjningar i högkostnadsskydd visar sina brister. De höga arbetsgivaravgifterna (med i synnerhet skatten allmän löneavgift på 11,62 % av lönesumman) som betalas varje månad kan skapa brist på likviditet i osäkra tider. Att svenska banker inte är så intresserade av att låna ut tillfälliga pengar till företagare, som inte har hus att belåna, blir ytterligare ett orosmoln.

Varsel om uppsägning måste göras tidigt i det svenska systemet. Med uppsägningstider på upp till 6 månader måste framförhållningen för varsel göras långt innan det är nödvändigt för företagets överlevnad. Varsel inom gruppen småföretag kommer däremot inte med i statistik eftersom man behöver anmäla detta till Arbetsförmedlingen om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län. När den befarade vågen av varsel i småföretag blir verklighet så kommer samhällets statistik att vara på efterkälken. Det gäller därför för riksdag och regering att visa handlingskraft innan det är för sent!

Likviditetsbrist kan komma av att kunder inte betalar, betalar för sent (vilket fortfarande är vanligt bland större företag) eller drar tillbaka order. Det kan också bero på svårigheter med leveranser från underleverantörer i Kina, Italien eller andra områden. Sjukskrivningar för influensasymtom eller karantän blir ytterligare en påfrestning och osäkerhet.

Regering och riksdag kan faktiskt visa lite handlingskraft och förståelse för Sveriges småföretagare genom några konkreta förslag, men de måste göra det ”innan båset är tomt”. Finansministern anser ju att ladorna är fulla, så låt oss som fyllt ladorna få lite andrum nu.

  • Låt företag slippa betala arbetsgivaravgift och preliminärskatt upp till 200 000 kr/månad, genast och fram till slutet av sommaren till att börja med
  • Ta bort sjuklöneansvaret för företag med färre än 20 anställda, till att börja med fram till slutet av sommaren

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top