Vår kamp har gett resultat – Förlängning av tillfälligt skatteanstånd

Pandemin har hållit sitt grepp betydligt längre än vad någon kunde ha förutsett. Restriktioner på grund av pandemin har utsatt landets småföretagare, i synnerhet tjänsteföretag och företag verksamma inom handel och besöksnäring, för stora ansträngningar. Småföretagarnas Riksförbund har sedan pandemin startat kämpat med att informera småföretagare om vilka stöd som gått/går att söka. Vi har även varit en tydlig röst för småföretagare i syfte att påverka politiker för att säkerställa att stöden anpassats till småföretagares förutsättningar. I vissa avseende har vi nått fram och vissa avseende ser vi stora behov till förändring.

Ett stort bekymmer som vi möter bland våra medlemmar, är utmaningen att kunna betala tillbaka de uppskjutna skatter som är lånade på sitt eget skatteanstånd. Detta tillfälliga skatteanstånd har blivit en sista utväg för de företagare som varit i akut behov av likviditetsförstärkning. När inte övriga stöd fungerat har skatteanstånden varit enkla och snabba att använda sig av.

Småföretagarnas Riksförbund har granskat Skatteverkets siffror och summan för tillfälliga skatteanstånd har nu växt till över 51 miljarder kronor fördelade på ca 50 000 företag. Skuldbördan som redan var enorm i våras har fortsatt att växa.

När Småföretagarnas Riksförbund i våras larmade för den mardrömsliknande situation som småföretagare sattes i lyssnade politikerna endast på ena örat. I god tro fick man företagare att lita på regeringens löften om ersättning och söka tillfälliga skatteanstånd under tiden de väntade på att sökta krisstöd skulle betalas ut. Ingenstans nämnde man hur planen för återbetalning skulle fungera – eller inte fungera.

Det är därför glädjande att vårt ihärdiga arbete nu lett till resultat. Finansdepartementet har presenterat ett förslag att det ska införas en möjlighet att förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader och att en avbetalningsplan då ska löpa samtidigt. Därmed kan företagen få ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden avser ska vara helt betalda. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2021. Förslaget föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

För mer information vänligen kontakta:
Mattias Andersson
Näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund
mattias.andersson@smaforetagarna.se

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top