Ett förenklingspaket är nödvändigt

Enligt en undersökning från Sveriges redovisningskonsulter anser 60 % av småföretagarnas rådgivare att det är mest angeläget att förenkla regelverken för enskilda näringsidkare.

Därför är det ytterst avgörande att politiken tar ett krafttag kring att förenkla för de ca 800 000 enskilda näringsidkare så att regelverken blir enklare, tydligare och mer förutsägbara. Genom åren har politiken i sin ambition av att förenkla för myndigheterna att uppnå helt neutrala regler mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag skapat en regeldjungel. Denna djungel har blivit så svår att tränga igenom så att till och med Lagrådet uttalat sig att regleringen ligger nära gränsen för vad som kan accepteras i komplexitet, med hänsyn till att de i huvudsak riktar sig till de mindre företagen.

Enskild näringsverksamhet är en egen företagsform och bör därför inte likställas med de regelverk som gäller enligt aktiebolagslagen. Däremot är det viktigt att regelverken synkroniseras så att det kan bli tryggt, enkelt och lönsamt att driva företag oavsett företagsform. Men lönsamheten i enskild näringsverksamhet är inte speciellt hög och 50 % av företagen har en årsomsättning lägre än 214 000 kr. Då verksamheterna oftast är mycket små kompletteras företagandet ofta med en anställning. Nästan 62 % av de med enskild firma är kombinatörer och har även en inkomst via en anställning. Att då regelverken för dessa företagare kräver stora administrativa insatser och höga kostnader saknar rim och reson.

Bland enskilda näringsidkare så drivs 40 procent av företagen av kvinnor, vilket kan jämföras med aktiebolag där ca 20 procent drivs av kvinnor. För att öka andelen kvinnor som driver företag är det därför oerhört viktigt att genomföra förenklingar genom att stärka trygghetssystemen för de som driver enskild firma. Ur ett jämställdhetsperspektiv är de åtgärder som föreslås i näringslivet förenklingspaket avgörande för att skapa bättre förutsättningar för denna företagargrupp. Särskilt tydligt blev det under pandemiperioden då många kvinnor med enskild firma hamnade i stora svårigheter då stöden inte nådde denna grupp.

Under denna mandatperiod har det inom ramen för Januariöverenskommelsen genomförts en stor mängd utredningar med syfte att förenkla regelverken. Men den politiska cirkusen kring vem tar vem har blockerat möjligheten att klubba igenom dessa beslut som en stor majoritet av de politiska partierna egentligen står bakom. Småföretagarnas Riksförbund uppmanar därför samtliga riksdagspartier att enas kring dessa lågt hängande frukter accepterade av Sveriges näringsliv. Inte för att vinna politiska poäng inför valet utan för att på riktigt förenkla för en mycket viktig grupp av landets småföretagare.

 

Ett förenklingspaket är nödvändigt

Mattias Andersson
Näringspolitisk talesperson
Småföretagarnas Riksförbund

Ett kraftigt förenklingspaket baserat på presenterade utredningsförslag

 1. Ökad neutralitet med aktiebolagen genom att flytta ned räntefördelningen efter företagssparande
 2. Förenkla räntefördelningsreglerna genom:
  a) 
  Slopa tillämpningsgränsen för positiv räntefördelning
  b) Beräkna räntefördelningen på nettotillgångar vid årets utgång (alt. startbalansräkning)
  c) 
  Slopa negativ räntefördelning och särskild post (alt. sänk gränsen till 100 000 kr)
 3. Moderniserad kapitalvinstbeskattning genom ett nytt stickår, 1996
 4. Återställda förenklingsregler genom tre ökade beloppsgränser för att vidmakthålla den tidigare förenklingen i skattesystemet, vid fastighetsbildningar, allframtidsupplåtelser och för samfälligheter
 5. Förenklat skogsavdrag genom att begreppet rationaliseringsförvärv utmönstras ur dessa lagregler
 6. Förenkling av reglerna om ersättningsfond med bl.a. förlängda tidsregler för ersättnings-förvärv
 7. Ersättning vid naturvårdsavtal ska kunna sättas av till skogskonto
 8. Enklare återföring av skogsavdrag genom proportionering efter avyttrad areal respektive andel vid avyttringen. Samt återföring vid fastighetsbildningar som baseras på regleringen i 45 kap. 5 1 IL.
 9. Förenklade regler för avdrag för egenavgifter som medför dagens korrigering av faktiska och yrkade egenavgifter
 10. Genomför de förenklingsförslag gällande företagarnas trygghetssystem. Historisk beräkningsgrund för sjukpenninggrundande inkomst, 1 dags grundkarens, borttagande av + 55 regel.

För att kunna hålla nere din kostnader se nedan medlemsförmåner

Spara minst 1750:- med GR8 Solutions

Anpassade telekom lösningar för dina behov som småföretagare. Med över 20 års branscherfarenhet hjälper nu GR8 Solutions medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund med företagets telefoni, utan krångel och kluriga avtal. Det är alltid mest kostnadseffektivt att titta på de egna kraven oavsett om man identifierar sig som: småföretagaren som är alltid är på språng med kontoret

Läs mer »

Peugeot

Upp till 26 % rabatt på Peugeot transportbilar! Du som är medlem i Småföretagarnas Riksförbund har alltså möjlighet att köpa en ny Peugeot personbil och transportbil – till riktigt, riktigt bra pris. Peugeot är ett väletablerat bilmärke på den svenska bilmarknaden och har i dag ett av de bredaste modellprogrammen av både person- och transportbilar.

Läs mer »

Shell

Rabatter på drivmedel för dig som småföretagare. Tanka och betala med ditt Shell Företagskort så får rabatt när du tankar på våra Shell och St1stationer i Sverige. EXTRA KAMPANJ: Alla medlemmar hos Småföretagarna som tankar med ett Shell företagskort får ytterligare 20 öre per liter inklusive moms i rabatt till den 31 dec 2022. Det

Läs mer »

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top