Nytt samarbete ger småföretagare kompetenslyft att hantera Corona-krisen

För att stödja landets småföretagare i den pågående krisen lanserar Småföretagarnas Riksförbund nu ett utvecklingspaket kallat ”Handlingskraft för småföretagare”. Genom ett nyetablerat samarbete med Lexicon och deras partner Bonanza erbjuds nu Småföretagarnas medlemmar möjlighet att delta i ett utvecklingsprogram som genomförs helt på distans och innefattar fokus-avsnitt inom områdena försäljning, marknadsföring, ledarskap och ekonomi.

I arbetet med Bikupan och i sin löpande dialog med landets småföretagare har Småföretagarnas Riksförbund identifierat att det är svårt för småföretagare att ta del av det stöd som finns för att utveckla sin kompetens och sitt företag, särskilt under denna kris då de dagliga arbetsuppgifterna blir extra kritiska.

– Vi har senaste veckan lanserat flera nya stödtjänster för medlemmarna för att hantera effekterna av COVID-19 som personlig coaching av företagsledare och affärsutvecklande coacher med fokus på affärsprocesserna. Det är enormt roligt att vi nu även kan presentera ”Handlingskraft för småföretagare” som är framtaget för att kunna ge ytterligare en nivå av stöd till företagare att bygga ett tryggt och lönsamt företag i denna svåra period och tiden därefter, säger Peter Thörn, Ordförande för Småföretagarnas Riksförbund.

Den första delen av programmet fokuserar på att företagaren skall få egna verktyg och förståelsen hur man själv kan hantera den omedelbara krisen och få kunskap om de stödåtgärder som finns b.la de utlysta medel för bankstöden om 150 Mdr SEK som kanaliseras genom Riksgälden via garantiprogram och ger bankerna garantier. Bonanza som utbildar företagare, Banker och även Almis rådgivare kring affärspedagogik som fokuserar på en affärsekonomisk analys och hur framtida förändringar påverkar ekonomin på ett visuellt och tydligt sätt så att företagaren kan få en bild av;

  • Vilka beslut bör man ta för att klara ett intäktsbortfall
  • Vilka kostnader kan påverkas?
  • Kommer det finnas likviditet och kan vi skydda det egna kapitalet?
  • Hur förbereda sig för återhämtningen efter Covid-19

Den andra delen fokuserar på ett något längre perspektiv och att ge företagaren verktyg inom ledarskap och försäljning för att säkra lönsamheten när marknaden nu förändras såsom att:

  • Kartlägga förändrat beteende och förändrade förväntningar hos kunder och konkurrenter.
  • Anpassa din verksamhet för att inte bli irrelevant utifrån ett kartlagt nuläge.
  • Bygga en digitaliseringsstrategi och affärsplan.
  • Skapa en projektplan för att omsätta strategin till konkreta åtgärder.
  • Ta fram en investeringskalkyl och förväntad ROI.

– Det är utmanande att ta fram ett utbildningsprogram som detta då innehållet måste anpassas för den unika och breda målgruppen och samtidigt hantera de snabba ändringar som sker av stödprogrammen och marknadsförhållande just nu. Tack vare vår digitala plattform kan vi genomföra detta helt på distans och utifrån Lexicons och Bonanzas samlade kompetens och pedagogiska förmåga har vi tagit fram något som verkligen kommer att göra skillnad för de som deltager, säger Anders Bohlinder, VD Lexicon Verksamhetsutveckling

Småföretagarnas Riksförbund, tillsammans med Lexicon med partner Bonanza, står för halva kostnaden för programmet som ett Corona-stöd till förbundets medlemmar. Den resterande kostnaden står deltagaren för, men det finns även lokala, regionala och rikstäckande stödmedel kopplat till COVID-19 att söka för deltagaren så det kan bli kostnadsfritt. Deltagande är öppet för alla medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund och som rekommenderas till deltagande i dialog med småföretagarnas coacher och rådgivare.

Om Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på mikroföretag, dvs småföretag med 0-9 anställda. Förbundets mål är att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för sina medlemmar. Genom ett aktivt näringspolitiskt engagemang och uppskattade medlemsförmåner arbetar Småföretagarnas Riksförbund dagligen med att förbättra villkoren för att äga och driva ett mindre företag i Sverige. 

Om Lexicon

Lexicon är Sveriges ledande utbildningsföretag mot företag, myndigheter, kommuner och organisationer med mer än 40 år i branschen. Verksamheten bedrivs rikstäckande med 28 kontor/utbildningscenter från Umeå i norr till Malmö i söder. Utbildningar och program genomförs såväl digitalt som fysiskt eller som kombinationer av olika utbildningsformer. Genom den bredd av spetskompetens och resurser som Lexicon har inom kompetensutveckling säkerställs genomförande av kompetensinsatser så väl internt som externt ut mot kunder och partners.

Om Bonanza

Bonanza har under 30 år utvecklat och levererat unika utbildningar och programvaror inom företagsekonomi med fokus på förståelse och kommunikation och Bonanzas unika metodik ”The Visual Language of Finance” bygger på logik, sunt förnuft och visuella framställningar av ekonomiska rapporter. Konceptet levereras både nationellt och internationellt med stor framgång. Under de två senaste åren har Bonanza samarbetat med Almi.

För ytterligare information kontakta:
Peter Thörn, Ordförande, Småföretagarnas Riksförbund, peter.thorn@smaforetagarna.se
Anders Bohlinder, VD Lexicon Verksamhetsutveckling, anders.bohlinder@lexicon.se
Peter Söderholm, VD Bonanza, peter.soderholm@bonanza.se

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top