Allvarliga följdeffekter när pandemistöden avslutats

När nu restriktionerna som påverkat företagandet är upphävda är det många företagare som behöver hantera de negativa effekter som pandemistöden har skapat. Sedan pandemin lamslog landet har de av regeringen införda stödsystemen både varit till nytta och till förtret för många företag. Småföretagarnas Riksförbund har under pandemiperioden varit starkt kritiska till utformningen av stödsystemen. De har varit administrativt krångliga, svåra att söka och kantats av juridiska processer som drabbat enskilda företagare väldigt hårt. Styrande politiker beskriver stöden som en framgångssaga, men i de intervjuer som En Företagares Vardag gjort beskrivs en situation där myndigheternas saktfärdiga agerande kan ge upphov till ett ökat antal konkurser.

Regelverk och paragrafrytteri har lett och leder fortfarande till enskilda företags lidande. Friska företag som i pandemistödens förlovade land blivit offer för politikens guldkantade löften. Men stödguldet riskerar bli till sand i regeldjungelns hänsynslösa gränsdragning, där det allt för ofta är viktigare att försvara systemet, än att försvara de företagsamma som skapar jobben.

Det kan inte vara rimligt att 13 dagars försenad avstämning vid ett tillfälle ska leda till en osäker väntan på flera miljoner kronor som inte betalas ut fast man fått ett besked om att man är berättigad till stöden. Därutöver som en följd av uteblivna besked har företaget behövt belåna sitt skattekonto på ytterligare 3 miljoner kronor. På grund av denna formaliahantering riskerar 20 personer att mista sina jobb.

Det kan inte vara rimligt att företag ligger ute med löner sedan 2020 som ännu inte blivit kompenserade via korttidsstöden.

Stöden är nu avslutade men för många företagare är inte krisen riktigt över än. Rehabiliteringstiden för de traumatiserade branscherna kommer att ta tid och då är det även viktigt att myndigheterna visar förståelse och samarbetsvilja gentemot de företagare som vill se till att deras tidigare helt friska företag inte får allvarliga följdsjukdomar på grund av politiska beslut och felriktad misstänksamhet mot de småföretagare som har en tuff återhämtningsperiod.

Småföretagarnas Riksförbund uppmanar nu riksdag och regering att inte glömma alla de småföretagande hjältar som genom sitt jävlar anamma hållit i och hållit ut i striden mot pandemi, restriktioner och en absurd administrativ stödbörda. Denna Davids kamp mot Goliat måste uppskattas, inte straffbeskattas.

För mer information vänligen kontakta:
Mattias Andersson
Näringspolitiskt ansvarig, Småföretagarnas Riksförbund
mattias.andersson@smaforetagarna.se

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top