”LAS det ondaste ting för en småföretagare"

Så lyder rubriken på en uppsats i Arbetsrätt skriven av två studenter från Uppsala Universitet. Även om Småföretagarna perifert deltagit genom en intervju med vår vice ordförande advokat Wiggo Lindgren kan vi inte helt ställa oss bakom rubriken. LAS är inte bra i sin helhet men det finns dock värre saker en småföretagare har att hantera.

Tanken bakom LAS var att skydda arbetstagare från godtyckliga avskedanden och den tanken var kanske i sig god men som lagen är utformad har den ställt till med mer elände än nytta enligt många småföretagare. Dessutom är lagen föråldrad vilket innebär att arbetsgivarna har haft god tid på sig att hitta vägar att gå runt densamma i form av upprepade provanställningar samt utnyttjande av bemanningsföretag. Den senare företagsformen växer så det knakar just nu vilket inte gynnar anställningstryggheten.

Det lite lustiga i sammanhanget är att vare sig arbetsgivarföreträdarna i form av Svenskt Näringsliv eller arbetstagarorganisationen LO tycker att LAS är bra som den är skriven men därifrån till att ändra den är det tydligen långt. När politiker en gång har blandat sig i en fråga och i lag reglerat den måste tyvärr politiker än en gång ta sig an frågan. Med den maktbalans vi har i Riksdagen i dag är frågan mer eller mindre död. Dessutom har det ledande Allianspartiet förändra sin ståndpunkt kapitalt på senare år vilket gör frågan inte bara död utan dessutom begraven. Man vågar inte ta striden mot arbetarrörelsen som kommit att bli en viktig del i deras valmanskår framför allt på grund av jobbskatteavdragen.

Det hjälper inte att man kan visa att LAS har skapat en tröghet eller som en känd Centerpartist sa ”en våt filt” över arbetsmarknaden och att flexibiliteten eller rörligheten är mycket låg. LAS ger inlåsningseffekter som gör att anställda med längre anställningstid inte vågar byta jobb och riskera att hamna i situationen ”sist in först ut”. Detta i sin tur innebär svårigheter för unga och utrikes födda att ta sig in på arbetsmarknaden. Ju större rörlighet på arbetsmarknaden ju fler jobb att söka förefaller vara en tes lätt att försvara. Man kan jämföra med andra länder med större flexibilitet och betydligt lägre ungdomsarbetslöshet.

Den i börja refererade Uppsatsen visar på de möjligheter som finns att förändra turordningsreglerna på olika sätt (se vår hemsida: www.smaforetagarna.se). Man kan förändra bestämmelsen om att företag med färre än tio anställda får göra undantag för två anställda och införa begreppet ”mindre företag”, som enligt EU:s direktiv utgör företag med upp till 49 arbetstagare, och låta dem ha rätt att göra undantag. Eller också eller dessutom höja antalet undantagna anställda. Det finns i uppsatsen resonemang både för och emot.

Även om Småföretagarna ser svårigheten i dagens politiska läge att förändra LAS kommer vi inte att sluta påminna om de missförhållanden och negativa effekter som lagen ger. Droppen urholkar ju som bekant så småningom stenen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen